Aktualności

VI Pielgrzymka – Sympozjum pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych w pokamedulskim klasztorze w Wigrach

W programie między innymi były wykłady poświęcone działalności Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, artysty-malarza, powstańca styczniowego i opiekuna najuboższych.

Więcej...

Ogólnopolski Dzień Dogoterapii

Dogoterapia stanowi jedną z naturalnych form wspomagania rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zabawy i ćwiczenia z  psami.

Więcej...

Wycieczka rowerowa nad jezioro Gałęziste

Jezioro Gałęziste jest główną atrkacją ścieżki poznawczej "Samle"

Więcej...

Biwak integracyjny w Sumowie

Agroturystyka "Helcia" w Sumowie

Więcej...