Konferencja inauguracyjna projekt "Gotowi na zmiany!"

Dnia 17 listopada br. w ŚDS w Lipniaku dla uczestników konferencji zaprezentowano założenia projektu pn. "Gotowi na zmiany!". Projekt „Gotowi na zmiany!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Zaprezentowano cele i planowane działania w ramach projektu. Cel osiągnięty zostanie poprzez:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne i zawodowe
 2. Kursy / szkolenia zawodowe, w tym:
  1. Ogrodnik terenów zieleni,
  2. Portier z modułem Palacz CO i 1kV,
  3. Ekspozytor towarów,
  4. Pracownik obsługi telefonicznej,
  5. Pomoc kuchenna,
  6. Kelner,
  7. Florysta z elementami dekoracji wnętrz,
  8. Konserwator powierzchni płaskich z obsługą maszyn sprzątających.
 3. Staże / Praktyki zawodowe
 4. Warsztaty kompetencji

W rezultacie prowadzonego działania promocyjnego do projektu zgłosiło się kilku kandydatów.

Wróć