"Mój dar dla Świętego Jana Pawła II"

Wystawa zorganizowana w ramach "Konopnickich ogrodów sztuki ze Świętym Janem Pawłem II" z okazji 101wszej rocznicy urodzin Ojca Świętego.
 

Wróć