Termomodernizacja budynku nr 1 i 2

Trwają prace związane z termomodernizacją obiektów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku. Roboty rozpoczęto 21.10.2019 i aktualnie pierwszy etap prac został już zakończony. Na naszej fotorelacji mogą Państwo zobaczyć postępy w realizacji tego przedsięwzięcia.
Zakończenie termomodernizacji przewidziane jest na 20.12.2019 i oceniając aktualne zaawansowanie wykonawcy w postępie robót, budynki zostaną oddane do użytkowania bez opóźnień.

Zakres inwestycji w obu budynkach obejmuje:
- izolacje ścian fundamentów
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- wymianę istniejącej szalówki
- wymianę stolarki okiennej i okien dachowych
- ocieplenie i pokrycie dachu
- docieplenie piwnicy (budynek nr 1 - administracyjny)

Środki na realizację inwestycji pn. ,,Termomodernizacja budynku nr 1 i 2 w Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku" w wysokości 337.273,00 PLN Powiat Suwalski pozyskał od Wojewody Podlaskiego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rezerwy celowej budżetu państwa.

Wróć