Umowa na realizację projektu pn. "Gotowi na zmiany!" podpisana

W dniu dzisiejszym, tj. dnia 13 października br. w sali konferencyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku nastąpiło ważne wydarzenie.

Umowę o dofinansowanie projektu pt. "Gotowi na zmiany!" ze strony Marszałka reprezentującego Zarząd Województwa Podlaskiego podpisała Anna Naszkiewicz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, a ze strony Zarządu Powiatu Suwalskiego podpis złożył Szczepan Ołdakowski Starosta Suwalski oraz Witold Kowalewski Wicestarosta. W imieniu Realizatora projektu umowę podpisała również Bożenna Chmielewska Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym z powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019 r.

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1.054.491,96 zł

Całkowita wartość projektu: 1.121.491,96 zł

Informacje o projekcie

Wkrótce podamy informacje dot. rekrutacji do projektu.

Wróć