Zapraszamy do udziału w projekcie „Asy – Aktywni i Samodzielni”

Informujemy, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku rozpoczyna nabór uczestników do projektu:  „Asy – Aktywni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Głównym celem projektu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej oraz zniwelowanie barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społecznym, poprzez stworzenie warunków sprzyjających poprawie funkcjonowania w otoczeniu oraz dostęp do zajęć rozwijających kompetencje, warsztatów aktywizujących oraz specjalistycznego doradztwa w zakresie zwiększania poziomu samodzielności.
 
Czas trwania projektu: 01.06.2019 r. do 30.11.2019 r.
 
W ramach projektu będą realizowane: warsztaty twórcze (stolarskie, rękodzieła, kulinarne i taneczne) i edukacyjne, spotkania integracyjne, wyjazd integracyjny.
 
Biuro projektu: ŚDS w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki, tel.: 87 562 10 02.
 

Wróć