Data: 2017-04-26

77 Rocznica Rozstrzelania Członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej