Data: 2019-05-05

Obchody 79. rocznicy rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi Suwalskiej