Data: 2021-07-05

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach