Data: 2018-06-20

Przegląd Twórczości Ludowej w Nowe Wsi Ełckiej