Data: 2017-09-29

Zajęcia w ramach treningu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia