Data: 2014-03-26

Zwiedzanie wystaw w Muzeum Okręgowym