Projekty

Zapraszamy do udziału w projekcie „Asy – Aktywni i Samodzielni”

Informujemy, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku rozpoczyna nabór uczestników do projektu:  „Asy – Aktywni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Więcej...

Konferencja inauguracyjna projekt "Gotowi na zmiany!"

Dnia 17 listopada br. w ŚDS w Lipniaku dla uczestników konferencji zaprezentowano założenia projektu pn. "Gotowi na zmiany!". Projekt „Gotowi na zmiany!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Więcej...

Rekrutacja do projektu "Gotowi na zmiany!"

Projekt „Gotowi na zmiany!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Więcej...

Umowa na realizację projektu pn. "Gotowi na zmiany!" podpisana

W dniu dzisiejszym, tj. dnia 13 października br. w sali konferencyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku nastąpiło ważne wydarzenie.

Więcej...