O nas

ŚDS w Lipniaku jest jedyną placówką na terenie Powiatu Suwalskiego zajmującą się szerokim zakresem oddziaływań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych...

Więcej...

Kto może korzystać

Z usług Domu mogą korzystać pełnoletnie osoby z zaburzeniami psychicznymi oczekujące wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych...

Więcej...

Pracownie

Działania w pracowni maja charakter terapeutyczny. Największy nakład realizowanych zadań ma na celu rehabilitacje społeczna i zawodowa. Głównymi zadaniami...

Więcej...


Lipniak z lotu ptaka

Z ostatniej chwili

VI Pielgrzymka – Sympozjum pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych w pokamedulskim klasztorze w Wigrach

W programie między innymi były wykłady poświęcone działalności Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, artysty-malarza, powstańca styczniowego i opiekuna najuboższych.

Więcej...

Ogólnopolski Dzień Dogoterapii

Dogoterapia stanowi jedną z naturalnych form wspomagania rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zabawy i ćwiczenia z  psami.

Więcej...

Wycieczka rowerowa nad jezioro Gałęziste

Jezioro Gałęziste jest główną atrkacją ścieżki poznawczej "Samle"

Więcej...