Pracownia Ogrodnicza

Nasze pracownie

Pracownia Ogrodnicza

Pracownia prowadzi działania zmierzające do zagospodarowania i pielęgnacji ogrodu otaczającego placówkę.
ŚDS Lipniak Pracownia ogrodnicza

Tematyka zajęć terapeutycznych w pracowni przyrodniczej obejmuje:

 • przygotowanie gleby do uprawy,
 • uprawę warzyw i roślin ozdobnych,
 • zbieranie i segregację nasion,
 • rozmnażanie i sadzenie roślin,
 • zbieranie materiałów przyrodniczych,
 • wykonanie wiązanek i świątecznych ozdób,
 • prace gospodarskie.

 

Zajęcia ogrodnicze mają na celu: rozwój manualny poprzez wykonywanie prac ogrodniczych, organizowanie atmosfery w grupie opartej na życzliwości i wzajemnej pomocy, wdrażanie uczestników do poszanowania własnej i cudzej pracy, rozwijanie nowych zainteresowań, poznawanie zasad dobrej współpracy i organizacji pracy podczas zajęć, poszanowanie cudzej własności oraz dbałość o narzędzia ogrodnicze, rozróżnianie podstawowych gatunków drzew i roślin ozdobnych, poszerzenie wiedzy na temat otaczającego nas środowiska (zmiana pór roku, sezonowość prac wykonywanych w ogrodnictwie).

Celem treningu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności związanych z pracami o charakterze przyrodniczo ogrodniczym z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy oraz dbania o czystość poprzez angażowanie uczestników w bieżące prace porządkowe na terenie ośrodka.

 

Ponadto w ramach rehabilitacji w pracowni przyrodniczej realizowane są następujące cele:

 • kształtowanie nawyku systematycznego dbania o ład i porządek na terenie ośrodka,
 • uwrażliwianie na potrzebę utrzymania czystości w miejscu pracy,
 • uwrażliwianie na konieczność poszanowania mienia ośrodka,
 • kształtowanie sprawności manualnej przez wykonywanie różnego rodzaju kompozycji,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie zaradności życiowej,
 • kształtowanie odpowiedzialności i systematyczności poprzez opiekę nad roślinami,
 • doskonalenie poczucia estetyki.

 

Formy zajęć:

 • prace ogrodnicze na terenie ośrodka
 • uprawa i pielęgnacja roślin ozdobnych i użytkowych
 • nauka posługiwania się narzędziami ogrodniczymi

 

Rodzaj wykonywanych zajęć zmienia się wraz ze zmianą pór roku. Uczestnicy dbają o obejście wokół ośrodka, uprawę warzywniaka oraz uczą się odpowiedzialności i systematyczności poprzez opiekę nad zwierzętami, pielęgnację roślin doniczkowych oraz ogrodu przy ośrodku.

Ponadto budynek ośrodka otacza ogród, który korzystnie wpływa na samopoczucie uczestników oraz rozwija ich zainteresowania przyrodnicze. Podopieczni ŚDS sadząc rośliny, pielęgnując je, dbając o porządek na ścieżkach, mają wpływ na wygląd ogrodu. Ta forma pracy cieszy się dużym zainteresowaniem i daje pracującym dużo satysfakcji jak również umożliwia relaks na wolnym powietrzu.

Czekamy na kontakt

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin.