Pracownia Plastyczna

Nasze pracownie

Pracownia Plastyczna

W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia. Zajęcia dostosowane są do potrzeb uczestników, ich możliwości i zainteresowań. Tematyka zajęć często związana jest z potrzebą wykonywania przedmiotów na okolicznościowe święta czy uroczystości.
ŚDS Lipniak Pracownia plastyczna

Terapeuta w pracowni plastycznej stara się dostosowywać stopień trudności zajęć w ten sposób, aby umożliwiał on uczestnictwo większej grupy osób o różnym stopniu uzdolnienia plastycznego i manualnego. Ma to na celu integrację grupy, naukę współpracy, wzajemnej pomocy, jak i rozwijanie swoich zainteresowań. Dla osób przejawiających większe umiejętności i zainteresowania plastyką, prowadzone są zajęcia indywidualne, na których uczestnicy mogą realizować się w bardziej ambitnych, czy wymagających dłuższego czasu zajęciach, np.: projektowanie prac, malowanie na kartonie, płótnie, rzeźbienie, itp.

 

Cele:

 • doskonalenie posiadanych umiejętności plastycznych
 • uwrażliwienie na piękno
 • ujawnienie i odreagowanie negatywnych emocji
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wyrabianie nawyków dokładności, ładu, porządku i poczucia estetyki wykonywanej pracy
 • nauka gospodarności i planowania
 • dbałość o estetykę stanowiska pracy
 • motywowanie do udziału w konkursach, wystawach organizowanych przez różne instytucje

 

Zajęcia z zakresu pracowni plastycznej

 • malarstwo olejne, malowanie farbami akrylowymi, plakatowymi, akwarelowymi
 • wdrażanie w techniki rysunkowe – realizacja prac przy użyciu ołówka, kredki, pasteli suchych
 • tworzenie obrazów techniką linorytu
 • wykonywanie ozdób świątecznych
 • tworzenie kartek i stroików okolicznościowych
 • lepienie z mas plastycznych: solnej, kukurydzianej, papierowej
 • malowanie na szkle
 • tworzenie ozdób z gipsu
 • wyklejanie obrazków różnymi technikami

Czekamy na kontakt

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin.