Kto może korzystać

Z usług Domu mogą korzystać pełnoletnie osoby z zaburzeniami psychicznymi oczekujące wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół działań jakie może podejmować pomoc społeczna, zmierzających do osiągnięcia możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej.

Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie już posiadanych zdolności i umiejętności oraz nauka nowych. Dom przeznaczony jest dla osób, które z powodu choroby psychicznej mają poważne trudności w zachowaniu integracji ze społeczeństwem, a szczególnie w pełnieniu ról życia codziennego, zwłaszcza wiążących się z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, podejmowaniem ról zawodowych oraz sprawami wiążącymi się z materialnymi podstawami egzystencji.

Czekamy na kontakt

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin.