Pracownie

Pracownia ceramiczna

Zajęcia ceramiczne maja na celu kształtowanie sprawności manualnych, wyrabianie poczucia estetyki oraz wiary we własne siły, ale przede wszystkim służą rozładowaniu napięcia emocjonalnego. Poprzez zachęcenie do samodzielnego wykonywania prac rozwijana jest inwencja twórcza i wyobraźnia uczestników. Podopieczni uczą się różnych technik rzeźbiarskich, przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi.

Poprzez systematyczną pracę uczestnicy nabywają umiejętność projektowania, planowania i realizowania danego zadania krok po kroku. Pracownia ceramiczna umożliwia wykonywanie zarówno tych prostych jak i tych nieco bardziej skomplikowanych przedmiotów. Do dyspozycji mamy piec ceramiczny, koła garncarskie, glinę, farby ceramiczne, szkliwo a także zestaw odlewów gipsowych. Zajęcia w pracowni ceramicznej dają uczestnikom możliwość wyrażania tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Pozwalają na odreagowanie emocji i napięć oraz swobodną ekspresję twórczą.

 

W pracowni tej uczestnicy:

 • poznają, jak z gliny stworzyć proste rzeczy użytkowe, takie jak gliniane naczynia, świeczniki, anioły, figurki, a także biżuterię i inne ozdoby,
 • walniają swoją wyobraźnię i lepią unikatowe przedmioty artystyczne własnego projektu.

 

Zajęcia mają charakter indywidualny, we własnym tempie, pod życzliwym okiem instruktora. Ta forma terapii uczy kreatywności i samodzielności w podejmowaniu decyzji.

 

Pracownią opiekuje się: Pan Wojciech

Pracownia rękodzieła

Działania w pracowni maja charakter terapeutyczny. Największy nakład realizowanych zadań ma na celu rehabilitację społeczną i zawodową. Głównymi zadaniami jest integracja w grupie, przygotowanie do samodzielnego wyjścia na rynek pracy, kształtowanie osobowości twórczej, a ponadto:

 • nauka szycia ręcznego,
 • obsługa maszyny do szycia,
 • dzianie na drutach (prawy, lewy, ryż, ściągacz),
 • nauka podstawowych ściegów ręcznych,
 • dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy,
 • nauka haftu krzyżykowego,
 • gobelin wiązany, pętelkowy,
 • nauka robótek szydełkowych,
 • batik,
 • podstawowe sploty makramy i inne.

 

W pracowni tej prowadzone są również zajęcia z zaradności życiowej: prasowanie, naprawa / cerowanie odzieży, dbanie o porządek i czystość w swoim otoczeniu. Nauka i doskonalenie technik wyszywania i haftowania, wykonywanie przedmiotów użyteczności codziennej: fartuszki, rękawice kuchenne, poduszki, zasłonki i firanki, sweterki, chodniki. Przygotowywane są kostiumy do przedstawień, ozdoby świąteczne, dekorowanie pomieszczeń. Prowadzone zajęcia mają na celu: pobudzanie wyobraźni przy tworzeniu prac różnorodnymi technikami, ćwiczenia manualne rąk, zachęcanie do samodzielnego projektowania i wykonywania czynności, dbanie o estetykę przy wykonywaniu prac i w otoczeniu.

 

Cele:

 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy
 • Ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • Rozwijanie zmysłu estetycznego, wyrabianie poczucia piękna
 • Poznawanie podstawowych technik szwalniczych i dziewiarskich
 • Wdrażanie do dokładności w działaniu
 • Przysposobienie do samodzielnego wykonywania prac krawieckich i dziewiarskich
 • Uspołecznianie (miejsca publiczne, punkty usługowe, imprezy kulturalne)
 • Budowanie poczucia własnej wartości

 

Prace warsztatowe:

 • przyszywanie guzików
 • krojenie i łączenie warstw materiału
 • wyszywanie obrazków i kartek ściegami podstawowymi i ozdobnymi
 • prace na szydełku – łapki, serwetki, chodniki
 • prace na drutach
 • praca na krośnie
 • prasowanie – obsługa żelazka
 • pranie ręczne i mechaniczne
 • szycie prostych form odzieży z wykorzystaniem maszyny do szycia – fartuszki, rękawice gospodarcze, maskotki, poduszki, szycie wzorem patchworkowym

 

Pracownią opiekuje się: Pani Maria

Pracownia życia codziennego

Zajęcia w pracowni dają możliwość radzenia sobie w życiu codziennym, zaspokojenie jednej z podstawowych umiejętności jaką jest m.in. gotowanie. Pracownia życia codziennego funkcjonuje według zasad stopniowania trudności. Uczestnicy mają możliwość nie tylko nauczenia się przygotowywania prostych potraw, ale również nakrywania do stołu, prawidłowego podawania potraw. Podczas zajęć podopieczni uczą się współpracy, poczucia czasu oraz odpowiedzialności, a ponadto:

 • obsługi sprzętu gospodarstwa domowego,
 • ekonomicznego gospodarowania produktami,
 • przechowywania i konserwowania produktów żywnościowych,
 • higienicznego przygotowywania posiłków,
 • gotowania (od mało skomplikowanych potraw do bardziej złożonych i pracochłonnych),
 • dekoracji potraw i stołu,
 • zasad utrzymania czystości w kuchni,
 • zasad układania jadłospisu,
 • planowania zakupów, kalkulacji kosztów.

 

Głównymi formami zajęć są treningi bezpośrednio związane z gospodarstwem domowym, a więc: trening kulinarny – przygotowywanie, zestawianie i podawanie potraw, treningi umiejętności praktycznych a szczególnie obsługi urządzeń domowych, higieniczne, savoir vivru, planowania i robienia zakupów, umiejętności społecznych, organizowania przyjęć okolicznościowych. Na zajęciach przyrządza się różnego rodzaju potrawy (również według pomysłów i przepisów uczestników), zdobywając tym samym umiejętność gotowania i rozwijając zainteresowania kulinarne – wbrew pozorom bardzo chętnie na zajęcia uczęszczają również mężczyźni. Zajęcia te odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu społecznym i wewnątrzrodzinnym uczestnika. Ważne jest motywowanie uczestników do zajęć, a także określenie celu zadania i etapów jego realizacji.

 

Cele:

 • Wyrabianie nawyku odpowiedzialności
 • Nauka robienia samodzielnych zakupów w sklepach
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi w ramach treningu budżetowego oraz podczas dokonywania zakupów
 • Kształtowanie umiejętności organizowania pracy w kuchni
 • Przygotowywanie posiłków
 • Zdobywanie umiejętności obsługi urządzeń AGD

 

Prace warsztatowe:

 • nakrywanie stołu do posiłku dla uczestników
 • przygotowywanie posiłku dla wszystkich uczestników ŚDS-u
 • przygotowywanie tradycyjnych potraw świątecznych i okolicznościowych
 • przygotowywanie poczęstunków z okazji różnych uroczystości i imprez naszego Domu

 

Pracownią opiekuje się: Pani Edyta

Pracownia plastyczna

W pracowni prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa polegająca na rozwijaniu zainteresowań plastycznych osób uczęszczających na zajęcia. Zajęcia dostosowane są do potrzeb uczestników, ich możliwości i zainteresowań. Tematyka zajęć często związana jest z potrzebą wykonywania przedmiotów na okolicznościowe święta czy uroczystości. Terapeuta w pracowni plastycznej stara się dostosowywać stopień trudności zajęć w ten sposób, aby umożliwiał on uczestnictwo większej grupy osób o różnym stopniu uzdolnienia plastycznego i manualnego. Ma to na celu integrację grupy, naukę współpracy, wzajemnej pomocy, jak i rozwijanie swoich zainteresowań. Dla osób przejawiających większe umiejętności i zainteresowania plastyką, prowadzone są zajęcia indywidualne, na których uczestnicy mogą realizować się w bardziej ambitnych, czy wymagających dłuższego czasu zajęciach, np.: projektowanie prac, malowanie na kartonie, płótnie, rzeźbienie, itp.

 

Cele:

 • doskonalenie posiadanych umiejętności plastycznych
 • uwrażliwienie na piękno
 • ujawnienie i odreagowanie negatywnych emocji
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • ćwiczenie koncentracji uwagi
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wyrabianie nawyków dokładności, ładu, porządku i poczucia estetyki wykonywanej pracy
 • nauka gospodarności i planowania
 • dbałość o estetykę stanowiska pracy
 • motywowanie do udziału w konkursach, wystawach organizowanych przez różne instytucje

 

Zajęcia z zakresu pracowni plastycznej

 • malarstwo olejne, malowanie farbami akrylowymi, plakatowymi, akwarelowymi
 • wdrażanie w techniki rysunkowe – realizacja prac przy użyciu ołówka, kredki, pasteli suchych
 • tworzenie obrazów techniką linorytu
 • wykonywanie ozdób świątecznych
 • tworzenie kartek i stroików okolicznościowych
 • lepienie z mas plastycznych: solnej, kukurydzianej, papierowej
 • malowanie na szkle
 • tworzenie ozdób z gipsu
 • wyklejanie obrazków różnymi technikami

 

Pracownią opiekuje się: Pani Agnieszka

Pracownia muzyczna

W pracowni muzycznej uczestnicy mogą słuchać ulubioną muzykę, śpiewać oraz grać na instrumentach muzycznych. Celem zajęć w pracowni jest rozwijanie zdolności muzycznych oraz przygotowanie osób do aktywnego spędzania czasu wolnego. Repertuar obejmuje głównie muzykę biesiadną, religijną, dyskotekową, rockową, disco – polo, itp. Uczestnicy śpiewając biorą udział w uroczystościach świątecznych organizowanych w ŚDS jak i w innych placówkach. Uczestniczą również w różnego rodzaju przeglądach piosenek o różnej tematyce czy przeglądach twórczości teatralnej.

Pod okiem instruktora w pracowni muzycznej przygotowywane są skecze i inne inscenizacje. W ŚDS organizowane są również dyskoteki na których wszyscy doskonale się bawią tańcząc parami, grupowo w kółeczku lub indywidualnie. Najlepszym zajęciem aktywizującym różne osoby jest śpiewanie przy akompaniamencie gitary lub solo. Świetną formą zajęć jest karaoke przy którym wszyscy chętnie się bawią i wspólnie śpiewają.

Pracownia muzyczna wyposażona jest w keyboard, gitary akustyczne, perkusję, instrumenty perkusyjne, sprzęt nagłaśniający i inne drobne instrumenty. Ściany i sufit pracowni wytłumione są specjalnymi matami akustycznymi, które sprawiają, że dźwięk jest przyjemny dla ucha.

 

Celem zajęć jest:

 • Wzbogacanie wiedzy z zakresu muzyki i teatru;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz zdolności odtwórczych i twórczych uczestników;
 • Wyrabianie umiejętności poprawnego śpiewu;
 • Kształtowanie umiejętności tanecznych;
 • Doskonalenie poczucia rytmu i kształcenia słuchu;
 • Organizowanie występów artystycznych i przedstawień muzyczno – teatralnych

 

Zajęcia warsztatowe:

 • relaksacja przy muzyce;
 • występy dla uczestników i kadry ŚDS-u i zaprzyjaźnionych placówek;
 • udział w zajęciach choreoterapii (tańce integracyjne, elementy zumby fitness);
 • udział w zajęciach teatroterapii (inscenizacje, pantomimy, skecze, scenki dramowe);
 • gra na instrumentach.

 

Pracownią opiekuje się: Pan Marek

Pracownia rehabilitacji - Terapia ruchowa

Wyposażona jest w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny (bieżnia, wiosła, atlas itp.). Pracownia pełni zarówno funkcję rehabilitacyjną jak i rozrywkową pozwalającą na konstruktywne spędzanie wolnego czasu.

 

Cele:

 • zwiększenie sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnością ruchową na zajęciach indywidualnych opracowanych według planów rehabilitacyjnych zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 • rehabilitacja ogólnousprawniająca osób sprawnych ruchowo w celu zwiększenia ich sprawności fizycznej, i umożliwienia udziału w spartakiadach, zawodach, konkursach na terenie całego województwa.

 

Zadania i metody pracy:

 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym i fitness,
 • nauka elementów gier zespołowych i drużynowych
 • rajdy piesze
 • rajdy rowerowe
 • marsze nordic walking
 • zawody sportowe na terenie placówki i poza ośrodkiem
 • gry i zabawy sportowe

 

Pracownią opiekuje się: Pani Anna

Pracownia wikliniarska

Zajęcia w pracowni wikliny mają na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczestnika, usprawnianie manualne oraz ćwiczenie: koordynacji oka i ręki, spostrzegawczości i uwagi, a także pobudzanie wyobraźni i kształtowanie potrzeb estetycznych. Pod względem zawodowym uczestnicy uczą się:

 • wyplatania doniczek, koszyków, tac, kwietników, ozdób płaskich, osłonek na dnie plecionym i drewnianym z wykorzystaniem różnych splotów
 • zagospodarowania przestrzeni z użyciem wiklinowych form ogrodowych
 • rozróżniania i nazywania poszczególnych narzędzi wykorzystywanych przy pracach plecionkarskich
 • namaczania, kolorowania i korowania wikliny oraz innych surowców wiklino- podobnych
 • konstruowania ozdób świątecznych z wykorzystaniem wikliny, słomy, gałązek brzozowych i wierzbowych

 

Działania w pracowni maja charakter terapeutyczny. Największy nakład realizowanych zadań ma na celu rehabilitację społeczną i zawodową. Głównymi zadaniami jest integracja w grupie, przygotowanie warsztatu, kształtowanie osobowości twórczej, wyobraźni przestrzennej, a ponadto:

 • codzienne przygotowanie miejsca (stanowiska) pracy,
 • dbanie o porządek w pracowni, narzędzia i bezpieczeństwo podczas pracy,
 • zapoznanie się z materiałem w pracowni,
 • nauka przygotowania surowca (zamaczanie, segregowanie, suszenie wikliny),
 • nauka podstawowych splotów i najprostszych form wyplatania z wikliny,
 • rozwój współpracy miedzy uczestnikami i poczucia odpowiedzialności,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości, zaspokojenie potrzeby uznania i sukcesu,
 • możliwość wyuczenia się nowego zawodu, który może dać zarobek,
 • poznanie innych technik wyplatania, bardziej skomplikowanych oraz techniki łączenia wikliny z innymi materiałami (np. słoma, pałka wodna, glina),
 • stopniowanie trudności w nauczaniu wyplatania wikliny.

 

Zajęcia w pracowni wikliny to przede wszystkim praca w drewnie, jego obróbka, wykonywanie różnych przedmiotów: wieszaków, szkatułek, czy wypalanie w drewnie. Łączona jest w tym miejscu terapia grupowa z indywidualną. Prowadzone są również treningi umiejętności praktycznych tak bardzo potrzebne w domu rodzinnym każdego człowieka. Treningi te polegają na nauce czynności, szczególnie remontowych, naprawczych, obsługowych np. wiertarek, lutownic, począwszy od wbijania gwoździ, wymiany zamków, uszczelniania drzwi i okien, aż do napraw hydraulicznych.
Poszerza i rozwija się tu więc umiejętności uczestnika związane z majsterkowaniem, drobnymi naprawami, pracą ze sprzętem. W zajęciach pracowni kładziony jest szczególny nacisk na bezpieczną pracę z różnymi narzędziami oraz maszynami.

 

Cele:

 • Rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni i twórczego myślenia,
 • Wyrabianie nawyków dokładności, ładu, porządku i poczucia estetyki wykonywanej pracy,
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi

 

Zajęcia techniczne:

 • prace z drewnem – tworzenie przestrzennych budowli, zwierząt, malowanie na drewnie
 • przygotowywanie trójwymiarowych ozdób przy użyciu wikliny, drewna, i innych produktów naturalnych

 

Pracownią opiekuje się: Pan Antoni

Pracownia komputerowa

Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera, poznają system operacyjny i najważniejsze jego programy (edytory tekstu, programy do grafiki komputerowej), a także korzystają ze sprzętów peryferyjnych takich jak drukarka czy aparat cyfrowy.
Uczestnicy oswajają się z nowoczesną techniką i uczą jak praktycznie wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym. Obsługa komputera oraz umiejętność jego zastosowania zwiększa bowiem możliwość w funkcjonowaniu społecznym – porozumiewaniu się na odległość, aktywizację zawodową.

Pracownia wyposażona jest w komputery oraz stałe łącze internetowe, które umożliwia swobodny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Uczestnicy poznają wirtualny świat Internetu, uczą się korzystać z różnych wyszukiwarek, zakładają konta elektroniczne, wysyłają maile. W wolnych chwilach korzystają z gier komputerowych, które rozwijają spostrzegawczość, refleks, koncentrację, a przy okazji ćwiczą umiejętności manualne.

Głównym celem pracowni jest rozpowszechnianie idei komputeryzacji jako narzędzia codziennego użytku. Pracownia komputerowa znacznie przyczynia się do poprawy stanu zdrowia uczestników a także ich rozwoju intelektualnego, pomaga rozwijać wyobraźnię, zdolności manualne, jednak przede wszystkim pozwala oswoić się z urządzeniem jakim jest komputer.

 

CELE:

 • Zapoznanie się ze sprzętem komputerowym oraz multimedialnym
 • Poznanie, nauka i poszerzanie znajomości systemu Windows
 • Nabywanie umiejętności obsługi sprzętu komputerowego (klawiatura, myszka, monitor, napęd CD,) oraz przyswajanie pojęć z tej dziedziny.
 • Zdobywanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych.
 • Nauka obsługi sprzętu (komputer, drukarka, aparat, kserokopiarka, laminarka, bindownica, niszczarka)
 • Wpajanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
 • Rozwijanie sprawności manualnych, spostrzegania, myślenia przyczynowo – skutkowego, pamięci oraz wyobraźni poprzez wykorzystanie komputerowych gier edukacyjnych.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzony sprzęt.

 

PRACE WARSZTATOWE: Wykonujemy m.in.:

 • zaproszenia,
 • kartki okolicznościowe,
 • plakaty,
 • ulotki, pisma informacyjne,
 • śpiewniki okolicznościowe;

 

Pracujemy nad:

 • tworzeniem archiwum fotograficznego
 • prowadzeniem strony internetowej ŚDS, facebook, czy galerii zdjęć,
 • wspieramy inne pracownie

 

Pracownią opiekuje się: Pani Aneta

Pracownia papieru czerpanego

Zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny, by ich uczestnicy posiadali jak największy zasób wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki kompozycji papieru. Największy nakład realizowanych zadań ma na celu rehabilitację społeczną i zawodową, integrację w grupie.

Działania tutaj prowadzone mają charakter terapeutyczny (ćwiczenie manualne rąk, umiejętność współdziałania w zespole, nauka angażowania, ćwiczenie samodzielności, cierpliwości, oderwanie się od codziennych trudności).

 

Głównym zadaniem jest kształtowanie osobowości twórczej, wyobraźni przestrzennej, a ponadto:

 • poznanie innych technik zdobienia papieru, techniki łączenia papieru z innymi materiałami (susz kwiatowy, lak, rafia i barwniki),
 • dbanie o porządek w pracowni, o narzędzia i o bezpieczeństwo podczas pracy,
 • nauka przygotowania surowca (zamaczanie, segregowanie, suszenie papieru),
 • rozwój współpracy miedzy uczestnikami i poczucia odpowiedzialności,
 • możliwość wyuczenia się nowego zawodu, który może dać zarobek,
 • nauka technologii i sposobu wytwarzania papieru,
 • zapoznanie się z materiałem w pracowni,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości

 

Pracownią opiekuje się: Pani Anna

Pracownia przyrodnicza

Pracownia prowadzi działania zmierzające do zagospodarowania i pielęgnacji ogrodu otaczającego placówkę. Tematyka zajęć terapeutycznych w pracowni przyrodniczej obejmuje:

 • przygotowanie gleby do uprawy,
 • uprawę warzyw i roślin ozdobnych,
 • zbieranie i segregację nasion,
 • rozmnażanie i sadzenie roślin,
 • zbieranie materiałów przyrodniczych,
 • wykonanie wiązanek i świątecznych ozdób,
 • prace gospodarskie.

 

Zajęcia ogrodnicze mają na celu: rozwój manualny poprzez wykonywanie prac ogrodniczych, organizowanie atmosfery w grupie opartej na życzliwości i wzajemnej pomocy, wdrażanie uczestników do poszanowania własnej i cudzej pracy, rozwijanie nowych zainteresowań, poznawanie zasad dobrej współpracy i organizacji pracy podczas zajęć, poszanowanie cudzej własności oraz dbałość o narzędzia ogrodnicze, rozróżnianie podstawowych gatunków drzew i roślin ozdobnych, poszerzenie wiedzy na temat otaczającego nas środowiska (zmiana pór roku, sezonowość prac wykonywanych w ogrodnictwie).

Celem treningu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności związanych z pracami o charakterze przyrodniczo ogrodniczym z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy oraz dbania o czystość poprzez angażowanie uczestników w bieżące prace porządkowe na terenie ośrodka.

 

Ponadto w ramach rehabilitacji w pracowni przyrodniczej realizowane są następujące cele:

 • kształtowanie nawyku systematycznego dbania o ład i porządek na terenie ośrodka,
 • uwrażliwianie na potrzebę utrzymania czystości w miejscu pracy,
 • uwrażliwianie na konieczność poszanowania mienia ośrodka,
 • kształtowanie sprawności manualnej przez wykonywanie różnego rodzaju kompozycji,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie zaradności życiowej,
 • kształtowanie odpowiedzialności i systematyczności poprzez opiekę nad roślinami,
 • doskonalenie poczucia estetyki.

 

Formy zajęć:

 • prace ogrodnicze na terenie ośrodka
 • uprawa i pielęgnacja roślin ozdobnych i użytkowych
 • nauka posługiwania się narzędziami ogrodniczymi

 

Rodzaj wykonywanych zajęć zmienia się wraz ze zmianą pór roku. Uczestnicy dbają o obejście wokół ośrodka, uprawę warzywniaka oraz uczą się odpowiedzialności i systematyczności poprzez opiekę nad zwierzętami, pielęgnację roślin doniczkowych oraz ogrodu przy ośrodku.

Ponadto budynek ośrodka otacza ogród, który korzystnie wpływa na samopoczucie uczestników oraz rozwija ich zainteresowania przyrodnicze. Podopieczni ŚDS sadząc rośliny, pielęgnując je, dbając o porządek na ścieżkach, mają wpływ na wygląd ogrodu. Ta forma pracy cieszy się dużym zainteresowaniem i daje pracującym dużo satysfakcji jak również umożliwia relaks na wolnym powietrzu.

 

Pracownią opiekuje się: Pan Zbigniew

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo świadczone dla podopiecznych ośrodka jak i jego opiekunów (rodziny) ma na celu m.in. pomoc w radzeniu sobie z chorobą oraz w nawiązywaniu właściwych relacji z otoczeniem. Zajęcia prowadzone są w formie terapii psychologicznej grupowej i indywidualnej w zależności od możliwości i potrzeb uczestników Domu, w tym:

 • terapia behawioralna, polegająca na założeniu, że zachowanie człowieka zostanie powtórzone, jeśli je wzmocnimy (nagrodzimy). Daje ona propozycje jak można zmienić zachowania bierne (niepożądane) na aktywne (pożądane),
 • terapia poznawcza, której ważnym elementem jest uczenie uczestników rozpoznawania nawrotów choroby oraz terapia realistyczna, której celem jest kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie i za własne życie (prowadzona w okresie remisji choroby),
 • psychoedukacja ukierunkowana na samodzielne funkcjonowanie uczestnika w środowisku, w tym kształtowaniu świadomości i umiejętności dokonywania wyborów

 

Praca psychologa ŚDS oparta jest przede wszystkim na:

 • prowadzeniu indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami ŚDS,
 • udzielaniu emocjonalnego wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych, przełamywaniu barier we wzajemnych kontaktach, przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych,
 • otaczaniu szczególną opieką nowych uczestników,
 • współpracy z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco-aktywizującego,
 • konsultacji dotyczącymi trudności powstałych w ramach terapii,
 • dokonywaniu cyklicznej oceny poziomu funkcjonowania uczestnika ŚDS,
 • prowadzeniu grupowych spotkań terapeutycznych,

 

Zajęcia prowadzi: Pani Joanna

Trening funkcjonowania w codziennym życiu

Zadanie: Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności uczestników w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej.

Zadanie realizują: terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekunowie, psycholog, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii;

 

Wyrabianie wśród uczestników nawyku systematycznego dbania o wygląd zewnętrzny:

 • nauka / doskonalenie umiejętności doboru ubrań stosownie do pór roku, okoliczności
 • nabycie, rozwijanie lub podtrzymanie umiejętności samodzielnego zakładania ubrań i butów;
 • wyrabianie nawyku zmiany odzieży i obuwia m.in. po przyjściu do ośrodka, przed i po zajęciach rehabilitacyjnych;
 • rozbudzanie zainteresowania własnym wyglądem i koniecznością dbania
 • o niego, np. częste mycie włosów, czesanie się, schludny wygląd;
 • nauka samodzielnego kompletowania garderoby;
 • podtrzymywanie i rozwijanie nabytych umiejętności.

 

Wyrabianie wśród uczestników nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą:

 • wyrabianie nawyku dbania o zachowanie czystości całego ciała, częstego zmieniania bielizny i garderoby itp.;
 • wyrobienie nawyków higienicznych, np. mycia rąk po wyjściu z toalety, przed posiłkiem i po pracy, przed przygotowaniem posiłków, w sezonie grypowym;
 • poznanie gamy środków higienicznych, np. mydło, żel, płyn, patyczki higieniczne;
 • wyrabianie nawyku mycia zębów, płukania ust, usuwania resztek jedzenia z przestrzeni między zębowych;
 • wyrobienie nawyku sygnalizowania potrzeb fizjologicznych lub samodzielnego, prawidłowego korzystania z toalety;

 

Rozwijanie umiejętności kulinarnych:

a) nauka samodzielnego przygotowywania posiłków i nakrywania do stołu:

 • przygotowywanie surówek, sałatek;
 • mycie i płukanie warzyw i artykułów spożywczych, np. mięso, fasola, kasza itp.;
 • obieranie i krojenie warzyw (plasterki, piórka, kostka), mięs, wędlin, pieczywa;
 • dobieranie odpowiednich przypraw, doprawianie do smaku;
 • przygotowywanie napojów, np. soków, herbaty, kawy;
 • przygotowanie produktów potrzebnych do upieczenia ciasta zgodnie z przepisem, nauka wykonywania poszczególnych czynności, pieczenie;
 • nauka przygotowania poczęstunku na zabawy i uroczystości ŚDS;
 • przygotowanie talerzy odpowiednich do danej potrawy i zgodnych z liczbą osób spożywających posiłek;
 • przygotowanie stołu do posiłku;
 • rozkładanie sztućców odpowiednich do danej potrawy oraz zgodnych z liczbą osób spożywających posiłek;
 • nakładanie bądź nalewanie potraw na talerze przy użyciu odpowiednich przedmiotów kuchennych;
 • rozkładanie szklanek i dzbanków z napojami;
 • nabycie umiejętności posługiwania się sztućcami (łyżka, widelec, nóż, łyżeczka);
 • kulturalne spożywanie posiłków;
 • doskonalenie nabytych umiejętności.

b) nauka obsługi urządzeń gospodarstwa domowego:

 • umiejętne i rozsądne korzystanie ze zmywarki;
 • korzystanie ze sprzętów AGD zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • bezpieczne i ekonomiczne użytkowanie kuchenki gazowej;
 • bezpieczne i ekonomiczne korzystanie z małych sprzętów kuchennych, np. czajnika bezprzewodowego, miksera, gofrownica, itp.;

c) prowadzenie pogadanek związanych z zachowaniami prozdrowotnymi, profilaktyką zdrowotną, sposobem zdrowego odżywiania się:

 • omówienie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu;
 • rozbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem;
 • omówienie zachowań prozdrowotnych, np. częste wietrzenie pomieszczeń, relaks, ćwiczenia;
 • rozbudzanie zainteresowania tematyką zdrowego żywienia, np. wyeliminowanie z diety składników niezdrowych, tuczących;
 • rozbudzenie zainteresowania profilaktyką zdrowia, np. tworzenie i wzmacnianie prawidłowych postaw zdrowotnych, zwrócenie uwagi na konieczność przeprowadzania badań, nie bagatelizowania objawów chorób;
 • podtrzymywanie i rozwijanie nabytych umiejętności.

 

Nabycie umiejętności praktycznych:

a) nauka prania ręcznego oraz prania przy pomocy pralki automatycznej:

 • poznanie zasad bezpiecznego i ekonomicznego prania;
 • wybór odpowiedniej metody prania (pranie ręczne, pranie w pralce) w zależności od ilości rzeczy przeznaczonych do prania, rodzaju materiału
  i stopnia zabrudzenia;
 • doskonalenie nabytych umiejętności.

b) nauka rozwieszania wypranej bielizny:

 • rozwieszanie prania;
 • zbieranie suchego prania;
 • rozkładanie suszarki w odpowiednim miejscu;
 • składanie i chowanie suszarki w miejscu do tego przystosowanym;
 • doskonalenie nabytych umiejętności.

c) nauka prasowania i składania uprasowanych rzeczy:

 • wybór odpowiedniego programu prasowania w zależności od rodzaju materiału i stopnia zagniecenia;
 • poznanie zasad bezpiecznego użytkowania żelazka;
 • prasowanie i doskonalenie tej umiejętności;
 • składanie uprasowanych rzeczy i chowanie ich na miejsce.

d) nauka sprzątania, posługiwania się szczotką i szufelką, odkurzaczem:

 • bezpieczne i ekonomiczne użytkowanie odkurzacza na różnych powierzchniach;
 • odkładanie używanego sprzętu na miejsce;
 • umiejętne posługiwanie się szczotką dużą i małą oraz szufelką;

e) rozróżnianie i odpowiednie dobieranie detergentów:

 • poznanie detergentów niezbędnych do czyszczenia łazienki: mleczko do czyszczenia, płyn do czyszczenia toalet, kostki i żele do toalet, itp. oraz zasad ich użytkowania;
 • poznanie rodzajów detergentów i zasad bezpieczeństwa przy ich stosowaniu;
 • poznanie detergentów do utrzymywania podłóg i okien w czystości: płyn, mleczko, pasta do podłóg, płyn do szyb oraz zasad ich użytkowania;
 • poznanie detergentów niezbędnych w kuchni: płyn do mycia naczyń, kostki do zmywarki, płyn nabłyszczający do zmywarki, sól do zmywarki, mleczko do czyszczenia itp. oraz zasad ich użytkowania;
 • poznanie rodzajów środków piorących, proszki, płyny, koncentraty oraz zasad ich użytkowania.

f) motywowanie do dbania o czystość we własnym domu:

 • budzenie potrzeby dbania o czystość nie tylko w ŚDS, ale także poza ośrodkiem i we własnym domu;
 • rozbudzanie zainteresowania ekologią;
 • podtrzymywanie i rozwijanie nabytych umiejętności.

g) kształtowanie orientacji przestrzennej oraz umiejętności poruszania się w najbliższym otoczeniu:

 • nabycie umiejętności poruszania się po ŚDS;
 • nabycie umiejętności poruszania się w najbliższej okolicy ŚDS.
 • nabycie umiejętności rozróżniania strony lewej, prawej, itp.

 

Gospodarowanie własnymi środkami finansowymi

a) nauka rozpoznawania nominałów pieniężnych:

 • rozpoznawanie wartości banknotów.
 • rozpoznawanie wartości monet;

b) planowanie wydatków:

 • sporządzanie listy zakupów rzeczy niezbędnych i tych, które można zakupić w późniejszym terminie;
 • zliczanie dostępnych środków pieniężnych;
 • uwzględnianie w liście zakupów różnych okazji, np. świąt, urodzin, imienin.

c) nauka oszczędnego gospodarowania:

 • zwracanie uwagi na promocje;
 • wybieranie tańszych produktów;
 • porównywanie cen tych samych produktów, np. w różnych sklepach;
 • nauka ekonomicznego, energooszczędnego korzystania z urządzeń AGD i RTV, wody, prądu itp.;
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z zaciągnięcia zobowiązania kredytowego;

d) kształtowanie prawidłowych zachowań podczas zakupów (w tym np. przy zakupie wadliwego towaru):

 • dokonywanie opłat za zakupy, liczenie reszty;
 • sprawdzanie produktów w sklepie, np. data ważności, brak uszkodzeń;
 • zwracanie uwagi na konieczność otrzymania paragonu, zlecanie wydania faktury;
 • zapoznanie z prawami konsumenta, prawem reklamacji i zwrotu towarów.

Czekamy na kontakt

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin.