Zapraszamy do udziału w projekcie „Asy – Aktywni i Samodzielni”

Informujemy, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku rozpoczyna nabór uczestników do projektu: „Asy – Aktywni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej oraz zniwelowanie barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społecznym, poprzez stworzenie warunków sprzyjających poprawie funkcjonowania w otoczeniu oraz dostęp do zajęć rozwijających kompetencje, warsztatów aktywizujących oraz specjalistycznego doradztwa w zakresie zwiększania poziomu samodzielności.

Czas trwania projektu: 01.06.2019 r. do 30.11.2019 r.

W ramach projektu będą realizowane: warsztaty twórcze (stolarskie, rękodzieła, kulinarne i taneczne) i edukacyjne, spotkania integracyjne, wyjazd integracyjny.

Biuro projektu: ŚDS w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki, tel.: 87 562 10 02.

 

Czekamy na kontakt

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin.